Home

The University of Liverpool’s Çaltılar Archaeology Project embraces various forms of archaeological research across the region of south-west Turkey known in antiquity as ‘Lycia’. Our international and inter-disciplinary project aims to understand the ancient settlement history and environment of the upland (‘yayla’) region of Lycia in particular. We work in partnership with academics and archaeologists from universities and museums in the UK, Turkey and the USA and always under the close supervision of the relevant Turkish authorities. So far, we have conducted intensive archaeological surveys at the prehistoric settlement mounds (‘höyüks’) at Çaltılar and Seki-Eceler. We are also now starting to conduct research into the ancient environment of the Lycian mountains. Our methods include:

 • Surface sampling (systemic collection of artefacts from the soil)
 • Artefact analysis (Artefact cataloguing, Ceramic petrography,
 • Geophysics (Magnetometery and Electrical Resistance Tomography)
 • Topographic survey (using differential GPS systems)
 • GIS mapping and analysis
 • Geomorphological mapping and sediment coring

We were also a partner in an education and conservation project with Fethiye Museum aimed at challenging illicit looting and vandalism to archaeological sites. We have established a research and education centre in the village of Çaltılar and we welcome visitors and school groups whenever we are working there.

You can find out more about our work by following the links to our publications by ‘liking’ us on Facebook. To make a donation to the project, please follow this link and specify ‘Caltilar Archaeology Project’ in the remarks box. Thank you!

 

Ana Sayfa

Liverpool Üniversitesi’nin Çaltılar Arkeoloji Projesi, Türkiye’nin güneybatısında, antik dönemdeki ismi Likya olan bölgede yürütülmekte olan çok çeşitli arkeolojik araştırmaları kapsamaktadır. Uluslararası ve disiplinler arası olan projemiz özellikle Likya’daki yüksek yerleşim (yayla) alanlarının antik yerleşimin tarihini ve çevrelerini anlamayı amaçlamaktadır. İngiltere, Türkiye ve Amerika’daki müze ve üniversitelerde görevli akademisyen ve arkeologlarla işbirliği içinde sürdürdüğümüz tüm çalışmalarımız, her zaman ilgili Türk makamlarının yakın gözetimi altında gerçekleşmektedir. Şimdiye kadar, Çaltılar ve Seki-Eceler ’de yer alan tarih öncesi yerleşimlerde (höyüklerde) yoğun arkeolojik yüzey araştırmaları gerçekleştirdik. Türkiye-Avrupa Birliği Müzeler Arası İşbirliği Projesi’nde Fethiye Müzesi ile ortak olduk. Antik zamanda Likya dağlarındaki çevre koşulları ile ilgili bir araştırma da yürütmekteyiz. Kullandığımız yöntemler şunlardır;

 • Yüzey örneklemesi ( eserlerin toprak yüzeyinden sistemik olarak toplanması)
 • Eser analizi ( Eserlerin kataloglanması, seramik petrografi)
 • Jeofizik ( Manyetometre ve Elektrik Direnci Tomografisi)
 • Topoğrafik araştırma ( Diferansiyel GPS sistemleri kullanarak)
 • Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) haritalaması ve analizi
 • Jeomorfolojik haritalama ve karot alma

Fethiye Müzesi ile ayrıca, arkeolojik alanlarda yağma ve vandalizmi önlemeyi amaçlayan bir eğitim ve koruma projesinde de ortaklık yürüttük. Çaltılar Köyü’nde bir araştırma ve eğitim merkezi kurduk. Merkezin açık olduğu çalışma dönemlerinde ziyaretçiler ile okul gruplarını ağırlıyoruz.

Çalışmalarımız ile ilgili daha fazla bilgi edinmek için, aşağıda yer alan bağlantıları kullanarak yayınlarımıza ulaşabilir veya Facebook sayfamızı beğenebilirsiniz. Projeye bağış yapmak için lütfen bu bağlantıyı tıklayın ve açıklamalar kutusunda “Çaltılar Arkeoloji Projesi” olarak belirtin. Teşekkür ederiz!